Pierwsze miesiące Abisynii

Szanowni Abisyńczycy !

Przekazujemy wam informacje podsumowujące pierwsze miesiące naszej działalności jak również przedstawiające w skrócie naszą organizację pracy. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i włączania się w prace Stowarzyszenia.

Od przyszłego roku planujemy kontaktować się z Wami już nie tylko doraźnie i poprzez e-mail lecz również bezpośrednio na comiesięcznych spotkaniach wszystkich zainteresowanych.  Co miesiąc będziemy również publikować na niniejszym blogu informacje o sprawach bieżących.

Z uszanowaniem

Zarząd Stowarzyszenia

Czytaj dalej

Działalność statutowa Stowarzyszenia

Działalność informacyjna na rzecz lokalnej społeczności

Realizowana jest za pośrednictwem konta facebookowego @stowarzyszenieabisynia. Moderatorem jest Luiza Rajewska, najaktywniejszym autorem postów Aleksander Przybylski. Osoby niezarejestrowane na facebooku mają dostęp do treści, nie mogą jednak jej oceniać ani komentować .

Działalność integracyjna

W czerwcu 2017 dzięki gościnności Michała Rajewskiego zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców Osiedla.

Działania na rzecz utrzymania estetyki, porządku i czystości

Wysłano pismo do Aquanetu w sprawie zachowania zabytkowych pomp i hydrantów, na które uzyskano pozytywną odpowiedź. Aquanet zadeklarował również odtworzenie zabytkowych herbów na hydrantach.

Zakupiono i ustawiono kosz na śmieci na zbiegu Trybunalskiej i Miecznikowskiej, przekonano ZDM do podjęcia się regularnego opróżniania.

Zawieszono tabliczki zachęcające do wrzucania śmieci do koszy.

Wsparto działania p. Macieja Korobacza, mające na celu ograniczenie plagi szczurów, pismami do Aquanetu, ZDM i Sanepidu.

Przeprowadzono akcję informacyjną dotycząca remontu płotu przy przedszkolu.

Działania na rzecz poprawy infrastruktury

Zainicjowano i wsparto działania Waldka Szeszuły oraz Luizy Rajewskiej w sprawie skweru przy Senatorskiej. Gotowe projekty skweru i zieleni czekają na dalsze procedowanie przez ZDM.

Zorganizowano spotkanie w sprawie skweru przy Podkomorskiej z udziałem projektantek z pracowni Też Architekci. Panie przygotowują wstępną koncepcję.

Przesłano pismo do ZDM w sprawie nawierzchni Podkomorskiej po remoncie chodników. W rezultacie wykonawca dokonał załatania ubytków w jezdni, czego nie było w pierwotnym projekcie remontu chodników.

Zebrano podpisy mieszkańców pod wnioskiem Stowarzyszenia dotyczącym remontu ul. Kasztelańskiej, który wysłano do Rady Osiedla, ZDM i prezydenta miasta.

Przeprowadzono konsultacje dotyczące ujednolicenia parkowania w “nowej” części Podkomorskiej. Na tej podstawie sformułowano i wysłano odpowiedni wniosek do ZDM.

Michał Rajewski wraz z p. Marią Korpal przedstawili w rozmowie z prezydentem miasta problemy parkowania, stanu nawierzchni, bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy Marszałkowskiej, uspokojenia ruchu. W odpowiedzi prezydent poinformował w liście, który przesłano do członków i sympatyków stowarzyszenia, o trwających pracach w tym zakresie.

Nowe działania w toku

Wsparcie inicjatywy Pawła Juszczyszyna dotyczącej progów zwalniających. Otrzymaliśmy wycenę, która na razie przekracza możliwości finansowe Stowarzyszenia.

Planowane uporządkowanie Miecznikowskiej w czynie społecznym, 15 i 16 grudnia 2017.

Planowane wsparcie inicjatywy Tomasza Nowaka w sprawie tablicy informacyjnej na rogu Kasztelańskiej Marszałkowskiej.

Rozpoznanie tematyki i rozważenie wsparcia fizyczno/techniczno/finansowego monitoringu przy przedszkolu.

Planowane spotkanie opłatkowe 19 grudnia 2017.

Akcja informacyjna Szkoła Małego Inżyniera. 11 grudnia awansowaliśmy na 1 miejsce.

Zainicjowano akcję edukacyjną dla dzieci z przedszkoli nr 47 i 83. Dotyczy dokarmiania ptaków i wieszania budek lęgowych.

Jeden z członków Stowarzyszenia ufundował wykonanie odbitek przedwojennych zdjęć willi przy Kasztelańskiej 19. Zostaną one powieszone razem z opisem historii domu w holu działającego tam obecnie przedszkola.

Zwrócono uwagę Zarządowi Dróg Miejskich na potrzebę nasadzenia zieleni w miejscu powstałego po remoncie Podkomorskiej trójkąta ziemi. Ma to zapobiec dzikiemu parkowaniu w tym miejscu i uczynić je bardziej estetycznym.

Zamówiono 10 kokard w barwach narodowych, które będa wieszane z okazji świąt państwowych i rocznicy Powstania Wielkopolskiego na słupkach z ulicznymi tabliczkami.

Sprawy statutowe Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia  wymaga uzupełnień, które uatrakcyjnią i uelastycznią działanie Stowarzyszenia, wprowadzą dodatkowe gwarancje i mechanizmy kontrolne, doprecyzują kwestie proceduralne i porządkowe. Starannie opracowaną propozycję przedstawił p. Mirosław Sadowski.

Poza zmianami o charakterze ogólnym, na które mamy więcej czasu, rozstrzygnięcia wymagają kwestie dotyczące: wysokości składek członkowskich osób o bardzo skromnych dochodach oraz członkostwa honorowego.

Wizytówka Stowarzyszenia

Wizytówką Stowarzyszenia jest strona internetowa abisynia.org. Informuje ona o celach Stowarzyszenia i jego genezie. Prezentuje krótką historię Osiedla. Zawiera dane kontaktowe. Stronę utworzył i utrzymaniem jej zajmuje się Piotr Frączyk.

Z inicjatywy i na podstawie sugestii Ani Sasiak-Patkowskiej Bogusław Kalwala stworzył i przekazał Stowarzyszeniu piękne logo.

Komunikacja

Zarząd kontaktuje się doraźnie i od początku października 2017 systematycznie na cotygodniowych spotkaniach.

Komunikacja z członkami Stowarzyszenia odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i doraźnie.

Niezbędne jest stworzenie oficjalnego kanału informacyjnego Stowarzyszenia, w tym celu przewiduje się wykorzystanie blogu na stronie abisynia.org na comiesięczny newsletter.

Od stycznia 2018 organizowane będą systematyczne, comiesięczne robocze spotkania wszystkich zainteresowanych członków Stowarzyszenia.

Sprawy administracyjne Stowarzyszenia

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w KRS, posiadana numery NIP i REGON. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT.

Stowarzyszenie posiada konto bankowe w mBank S.A. Dzięki promocji prowadzenie konta przez pierwsze dwa lata od momentu założenia jest bezpłatne.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Dotychczasowe przychody Stowarzyszenia pochodzą wyłącznie z wpisowego i składek członkowskich. Stowarzyszenie korzysta też z drobnych aportów wnoszonych przez członków stowarzyszenia, takich jak: użyczenie lokalu, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych. Należy przeanalizować pod kątem prawnym i fiskalnym możliwości pozyskiwania innych przychodów.

Stowarzyszenie prowadzi pełną rachunkowość w formie uproszczonej. Prowadzenia ksiąg rachunkowych w kadencji 2017/2018 podjęła się Anna Dembińska-Południak. Dla potrzeb Stowarzyszenia Ania nabyła nowe umiejętności, napisała politykę rachunkowości, stworzyła plan kont. Systematycznie dokumentuje zdarzenia księgowe i co miesiąc opracowuje zestawienie sald i obrotów. Ania przygotuje też sprawozdanie finansowe za rok 2017 i CIT. Ponieważ Ania jest również członkiem Komisji Rewizyjnej, wyłączy się w jej ramach z oceny działu księgowości. Jeżeli Ania podejmie się  prowadzenia  księgowości w kolejnej kadencji, nie będzie kandydować na członka Komisji Rewizyjnej.

Dokumentację dla księgowości  w tym m.in. raporty kasowe, rachunki przygotowuje i zatwierdza Michał Rajewski. Michał prowadzi też ewidencję członków i  składek. Dokumentacja działalności Stowarzyszenia prowadzona jest w formie elektronicznej. Dokumenty oficjalne zapisywane są w formacie pdf. Dokumenty papierowe wymagające zatwierdzenia/podpisu przechowywane są w segregatorach. Kopie dokumentów oficjalnych przechowywane są na dysku Google.

Podstawowym narzędziem administracyjnym wykorzystywanym przez Stowarzyszenie jest pakiet Google Suite, z którego Stowarzyszenie korzysta bezpłatnie dzięki uczestnictwu w programie Fundacji TechSoup. Google Suite zapewnia cały szereg usług, takich jak m.in. G-mail, Dysk Google, Kalendarz Google. Usługi te są systematycznie wdrażane przez Zarząd. Pakietem Google Suite administruje Piotr Frączyk.

Domena abisynia.org wykupiona została w home.pl i hostowana jest w domenie atlanta.poznan.pl.  Domeną administruje Piotr Frączyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *